Activiteitenbesluit; melding of aanvraag milieuvergunning

7 september 2016

Bedrijfsmatige activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het 'Activiteitenbesluit milieubeheer'. In plaats van voorschriften van de milieuvergunning, op basis van een bedrijfsspecifieke aanvraag, gelden er 'algemene milieuregels' voor activiteiten van type A, B of C-bedrijven. Van het bedrijfsleven wordt verwacht dat zij zelf de vertaalslag maakt en uitzoekt welke 'algemene milieuregels' van het Activiteitenbesluit respectievelijk Activiteitenregeling van toepassing zijn. 

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) zelf nagaan of voor de bedrijfsactiviteiten een vergunning verplicht is of dat er een melding moet worden ingediend. Naast het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft u te maken met een scala van overige verplichtingen. Houdt u hier rekening mee bij de aanschaf van productiemiddelen? 

Neem contact op met Adviesbureau Pors voor deskundig totaal bedrijfsadvies voor 'grip op het Activiteitenbesluit', inclusief functioneel milieu en/of arbo onderzoek.  

Terug naar overzicht