Bal - Besluit activiteiten leefomgeving

14 januari 2020

De nieuwe Omgevingswet (Ow) treedt per 1 januari 2021 in werking. Na het van kracht worden staan de 'Milieuregels' voor bedrijven dan in het door de gemeenteraad vastgestelde 'Omgevingsplan', het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en 'losse vergunningen'. Deze nieuwe regels komen in de plaats van het Activiteitenbesluit- (Ab) en de Activiteitenregeling milieubeheer (Ar), bestemmingsplan, plaatselijke verordeningen etc. Op dat moment vervallen ook de type A, B en C-bedrijven.

Volgens het Bal krijgen bedrijven dan te maken met zogenaamde 'milieubelastende activiteiten' (MBA) en de begrippen 'bedrijfsmatig' en 'inrichting' wordt losgelaten. De Milieuregels gaan gelden voor alle MBA. 

Volgens de Ow moet iedere gemeente uiterlijk in 2028 een Omgevingsplan hebben vastgesteld. Voor bedrijven is dit een belangrijk aandachtspunt omdat er Milieuregels in het Omgevingsplan komen te staan die voor alle MBA's binnen de gemeente gaan gelden. De Milieuregels hebben een 'directe werking' en zijn zodoende zonder 'besluit of beschikking' van toepassing op bedrijfsactiviteiten. Houdt u hier rekening mee bij de aanschaf van productiemiddelen?

Adviesbureau Pors ondersteunt bedrijven bij vergunning management, Compliance voor milieuregelgeving en . Daarnaast adviseert ondersteunt bij de implementatie van de Milieuregels en het Omgevingsrecht in de dagelijkse praktijk.

Neem contact op voor 'Grip op 'Milieubelastende Activiteiten' en deskundig bedrijfsadvies !  

Terug naar overzicht