Bedrijfsbelang in de nieuwe Omgevingswet.

20 januari 2020

De huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) legt de basis voor een 'goede ruimtelijke ordening'. Dat wettelijk kader gaat veranderen.

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet (Ow) in werking. Iedere gemeente moet voor 2029 een Omgevingsplan hebben dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Veelal wordt er eerst een Omgevingsvisie vastgesteld. Bij het uitvoeren van activiteiten in de fysieke leefomgeving gelden dan de Milieuregels van het Omgevingsplan, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en mogelijk nieuwe losse vergunningen.

Een aanvraag 'Omgevingsvergunning' of een 'Melding van Activiteiten' wordt dan getoetst aan het Omgevingsplan. De bevoegdheden en de betrokkenheid van de gemeente met aspecten van uw bedrijfsvoering worden daarmee beduidend groter dan nu het geval is. Het is daarom van cruciaal om het proces waarbij de 'Milieuregels' tot stand komen nauwgezet te volgen. Geadviseerd wordt om de informatie bijeenkomsten bij te wonen en knelpunten in de nabije toekomst te signaleren en voorkomen.

Adviesbureau Pors ondersteunt bedrijven bij vergunningen management, Compliance voor milieuregelgeving en weet raad bij de implementatie van nieuwe regelgeving zoals: Overgangsrecht, Zorgplicht, Milieuregels voor Milieu Belastende Activiteiten (MBA). Neem gerust contact op voor professioneel en betrokken advies. 

Terug naar overzicht