Gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken

7 september 2016

Stand van zaken en toelichting!

In januari 2008 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het “Gebruiksbesluit Brandveilige Bouwwerken”. Zodra het “gebruiksbesluit” van kracht is zijn de eisen voor de brandveiligheid van gebouwen in heel Nederland gelijk getrokken.

De gemeenteraden van de verschillende gemeenten moeten binnen een jaar na het van kracht worden de voorschriften van de plaatselijke bouwverordening met het “Besluit” in overeenstemming brengen. Zolang dat niet gebeurd is gelden de voorschriften van het “Besluit” in plaats van de betreffende voorschriften van de plaatselijke bouwverordening.

Het nieuwe “Besluit” zal uit drie hoofdstukken bestaan. Naast algemene bepalingen wordt in hoofdstuk 2 in diverse paragrafen ingegaan op alle aspecten van het brandveilig gebruik; zowel op het beheer, onderhoud en controle van installaties als op de inrichting van ruimten.

Het is niet de bedoeling dat een gemeente of de brandweer aanvullende of nadere eisen stelt in situaties waarvoor al voorschriften in het nieuwe “Besluit” zijn opgenomen.

Terug naar overzicht