Bedrijfsnoodplan & ontruiming

Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een document waarin staat, welke maatregelen zijn getroffen en hoe binnen uw bedrijf wordt omgegaan met noodsituaties of ongewone voorvallen. In het plan staan onder meer de taken, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfshulp-verleningsorganisatie (BHV) omschreven, de voorlichting aan de media, wat te doen bij ongevallen, melding en registratie van ongevallen, beschrijving van technische voorzieningen, onderhoud van middelen en andere zaken.

Een ontruimingsplan vormt een belangrijk onderdeel van het noodplan en wordt opgesteld volgens de NTA 8112 – richtlijn van het Ministerie van binnenlandse zaken. Wat in het ontruimingsplan staat moet ook in de praktijk geoefend worden.

Door regelmatig een ontruimingsoefening te houden, weten geoefende bedrijfshulpverleners (BHV-ers) wat hun functie is en wat in een noodsituatie/ongewenst voorval van hun wordt verwacht. Tijdens de oefening wordt van hun verwacht dat zij samenwerken, de taken verdelen, snel en adequaat reageren op uiteenlopende situaties en handelen volgens de procedures van het bedrijfsnood- en ontruimingsplan.

De opbouw en inhoud van een oefening zijn afhankelijk van de bedrijfssituatie en de aanwezige BHV-organisatie. Een jaarlijkse oefening is verplicht volgens de Arbowet. Adviesbureau Pors – Milieu & Omgeving organiseert uw BHV-organisatie, stelt een bedrijfsnoodplan op en verzorgd dat ontruiming jaarlijks wordt geoefend.

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op