Waarom goede sprinklers toepassen

Er kunnen verschillende motieven een rol spelen om te kiezen voor een automatisch sprinklersysteem. Meestal gaat het om de volgende redenen: verkrijgen van bouwvergunning, verzekerbaarheid en premiekorting brandverzekering, milieuvoorschriften, gelijkwaardigheid bij te grote brandcompartimenten, toepassen van onbeklede staalconstructies, risico afdekking/inperking bedrijfsrisico.

Met een goed automatisch sprinklersysteem wordt elke brand in het beginstadium ontdekt. Sprinklersystemen zijn zeer effectief in de beperking van (vervolg) schade.

Ruim een kwart van alle branden wordt met één sprinkler geblust. En nog eens 25% met twee sprinklers. Slechts in 20% van de gevallen komen meer dan 10 sprinklers in actie. Sprinklers gaan alleen sproeien wanneer ze moeten sproeien, bij hitte-ontwikkeling. Een automatisch sprinklersysteem bestaat minimaal uit de hoofdcomponenten “Watervoorziening”, “Hoofdleiding” en “Sprinklerinstallatie”.

Een goed automatisch sprinklersysteem is ontworpen en aangelegd door een gecertificeerde installateur. Het systeem is berekend op het risico; dat de bouwkundige scheidingsconstructies voldoen en de organische aspecten in orde zijn. Een goede installatie krijgt een geaccordeerd certificaat zodra de installatie is goedgekeurd door een onafhankelijke inspectie-instelling.

Voor het zover is zal er nog heel wat water door de Rijn stromen. Het voortraject is tijdrovend; specialistische kennis gewenst.

Adviesbureau Pors – Milieu & Omgeving werkt samen met gecertificeerde installateurs, treedt op als intermediair en behartigt uw bedrijfsbelangen, voert overleg met brandweer, gemeente, verzekeraar, installateurs e.d., technisch-inhoudelijke beoordeling van offertes, controle en toezicht tijdens de uitvoering etc.

Adviesbureau Pors – Milieu & Omgeving is lid van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid NOVB.

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op