Grote brandcompartimenten & vuurlastberekening

Het wettelijk voorgeschreven brandveiligheidniveau is ingestoken vanuit de optiek van de veiligheid van mens en omgeving. De maximale afmetingen van brandcompartimenten staan in het Bouwbesluit 2003 en zijn ingegeven vanuit het “beheersbaar houden van brand”. Voor ondernemers is het belangrijk dat zij zich realiseren dat geen rekening wordt gehouden met het voortbestaan van het bedrijf. Op dit gebied valt nog veel winst te behalen! Brandveilig ondernemen is meer dan alleen het volgen van wettelijke voorschriften.

De afmeting van een brandcompartiment is in het Bouwbesluit 2003 gelimiteerd op maximaal 1000 m². Met name in de industrie, veehouderij en opslaggebouwen is deze compartimentgrootte relatief klein.

Bij gewijzigd gebruik of verbouwing is het raadzaam om eerst te onderzoeken of het brandveiligheidniveau voldoende is. Dit kan door middel van een “vuurlastberekening” volgens de methode “Beheersbaarheid van brand 2007” en “veilig vluchten bij brand”.

Het is mogelijk om van de maximale grootte van brandcompartimenten af te wijken als aangetoond kan worden dat er sprake is van een “gelijkwaardig brandveiligheidniveau”.

Dit kan met de “Methode Beheersbaarheid van Brand” (Methode BvB) omdat deze methode wordt gezien als een geaccepteerde leidraad die de mogelijkheid biedt om keuzen te kunnen maken als het gaat om het beheersbaar houden van brand. De hoeveelheid bandbaar materiaal wordt vertaald in een totale vuurlast. In tegenstelling tot het Bouwbesluit 2003 geeft de Methode BvB geen maximale grootte van brandcompartimenten, maar wordt de oppervlakte afhankelijk gesteld van de situering, de hoeveelheid brandbaar materiaal en de aanwezige brandveiligheidvoorzieningen. Dit kan gevolgen hebben voor de benodigde “weerstand tegen brandslag en brandoverslag” (wbdbo) omdat deze afhankelijk is van de berekende “maatgevende vuurbelasting”.

In het geval dat de vuurbelasting te hoog is, in relatie tot de gewenste oppervlakte, zijn extra maatregelen nodig.

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op