Inspectie vloeistofdichte voorziening

Een vloeistofdichte voorziening beschermt de bodem tegen lekkages en vervuiling door bodemverontreinigende stoffen. Een dergelijke voorziening kan noodzakelijk zijn of wordt door de wetgever verplicht gesteld.

Als de kwaliteit van een vloeistofdichte bodembeschermende voorziening aangetoond moet kunnen worden kan dit worden vastgesteld door een onafhankelijk Deskundig Inspecteur van een geaccrediteerd inspectiebureau.

De praktijk leert dat de meeste vloeistofdichte voorzieningen bij de eerste keuring niet voldoen aan de eisen van de CUR/PBV Aanbeveling 44: “Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen”. Deze aanbeveling is tot stand gekomen in het kader van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV) en past in het beleid van de overheid om bodemverontreiniging tegen te gaan.

Als u tijd en geld wilt besparen voert Adviesbureau Pors – Milieu & Omgeving een prebeoordeling uit van de vloeistofdichte voorziening. De bevindingen worden besproken met een “Deskundig Inspecteur” en vertaald in concrete maatregelen. Dit stelt u in de gelegenheid om de mogelijke gebreken op te heffen voordat het geaccrediteerde Inspectiebureau voor het eerst komt keuren.

Adviesbureau Pors – Milieu & Omgeving geeft onafhankelijk totaal advies en behandeld voor u het gehele traject. Van pre-beoordeling, reparatie tot en met certificatie!

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op