Legionella preventie

In waterinstallaties komt de Legionellabacterie voor. Verhoogde concentraties zijn gevaarlijk bij inademing. Besmetting kan de ziekte legionellose tot gevolg hebben. De twee vormen van legionellose zijn Legionella-pneumonie, een ernstige vorm van longontsteking, en Pontiac-fever, een minder ernstige griepachtige aandoening. De bacterie komt wereldwijd voor. Warm water, langzaam stromend of stilstaand, is een goede leefomgeving. Ook in moderne waterbevattende installaties blijkt de bacterie te kunnen gedijen. Vanaf de watermeter is het de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Hieruit blijkt het nut en de noodzaak tot een optimale drinkwaterkwaliteit.

Bent u er van overtuigd dat de risico’s van legionella in voldoende mate zijn afgedekt?

In de praktijk blijkt dat onvoldoende kennis van wetgeving, regelingen en overige verplichtingen, leidt tot uitstel of onnodige kosten door ad-hoc beslissingen.

Adviesbureau Pors is de juiste partner op gebied van legionella-preventie. Van risico-inventarisatie tot beheersing, bemonstering en analyse!

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op