Milieukundige ondersteuning

Milieu is een veelomvattend begrip. Door de complexiteit en specialistische onderwerpen is het een lastige opgave om op adequate wijze invulling te geven aan de verplichtingen vanuit ondernemersbeleid en wet- en regelgeving. Al snel is onvoldoende duidelijk welke concrete taakstelling realistisch is of wat de gevolgen daarvan in de praktijk zijn. Het zelf uitvoeren van alle werkzaamheden is tijdrovend, vereist specialistische kennis en ervaring in de omgang met het bevoegd gezag.

Bedrijven hebben naast de lopende zaken regelmatig te maken met éénmalige of weinig voorkomende vraagstukken en kunnen niet van alle ontwikkelingen op de hoogte zijn. Ook kan het takenpakket te groot zijn maar niet structureel genoeg voor de aanstelling van een nieuwe medewerker. Specialistische ondersteuning biedt dan uitkomst.

Adviesbureau Pors is een stabiele partner die structureel of op afroep breed inzetbaar is binnen uw bedrijf. De werkzaamheden worden bij voorkeur op het bedrijf uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan:

 • Actief bijhouden milieuvergunning/algemene milieuregels Wet milieubeheer;
 • organiseren en begeleiden uitvoering van bodem- lucht en geluidonderzoeken;
 • uitvoeren NRB-toets, keuring vloeistofdichte vloeren;
 • ondersteuning bij milieucontroles of overleg met bevoegd gezag;
 • bedrijfsvertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures;
 • advisering bij bestemmingsplanprocedures;
 • verzorgen van verslaglegging;
 • uitvoering taken van beheerder bij automatische brandmeldinstallatie;
 • uitvoeren (energie)besparingsonderzoeken;
 • opstellen bedrijfsnoodplan, veilig vluchten & noodverlichting.
 • beoordeling en controle van opslag gevaarlijke stoffen (PGS-15);
 • advisering legionella- , brand-, energie- en afvalpreventie.

Kortom, Adviesbureau Pors is de juiste partner op gebied van milieu & omgeving. Van overleg tot onderzoek; van ontwerp tot ingebruikstelling!

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op