Milieuvergunning: een goed begin is het halve werk

Het aanvragen van een adequate milieuvergunning doe je er niet zomaar even bij. Aan de milieuvergunning ontleend een bedrijf immers het recht om te mogen produceren. Hiermee is het een belangrijk document.

Het belang van een solide aanvraag om milieuvergunning gaat veel verder dan het feit of de aanvraag “ontvankelijk” is of niet. De aanvraag vormt een onderdeel van de milieuvergunning. Een onvolledige aanvraag leidt automatisch tot een onvolledige vergunning omdat de voorschriften zich beperken tot hetgeen is aangevraagd. Een ontvankelijke aanvraag om nieuwe milieuvergunning resulteert dus niet automatisch in een actuele milieuvergunning.

Op het moment dat een onvolledige aanvraag wordt ingediend plaats het bedrijf zich, wellicht zonder het zich te realiseren, op achterstand. Dit wordt pas duidelijk wanneer het er op aankomt! Gaat een verzekeraar over tot volledige uitbetaling bij schadeclaim? Is de continuïteit gewaarborgd bij handhavende overheid?

Het traject tot een ontvankelijke aanvraag is vaak complex en tijdrovend. Ervaring en specifieke kennis is een voordeel en vaak voordeliger.

Met ingang van 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht waardoor voor veel bedrijven de vergunningplicht is komen te vervallen. Een combinatie van vergunningplicht en het Activiteitenbesluit is goed mogelijk. Het kan zinvol zijn om “vergunde rechten” te behouden door een “maatwerkbepaling” aan te vragen.

Adviesbureau Pors zet uw bedrijf op een heldere koers in de richting van “het voldoen aan wet- en regelgeving” met aandacht voor bedrijfsbelang en continuïteit. Op het moment dat u als ondernemer weet “wat moet” en “wat kan” verschaft u zichzelf een helder afwegingskader voor een actuele en solide milieuvergunde status.

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op