Ontruimings- en brandmeldinstallaties

Bij brand vallen de meeste slachtoffers door de rook. Rook belemmert het zicht bij ontvluchting. Rook is in het algemeen ook giftig. Het verspreiden van rook kan zeer snel gaan. In het Bouwbesluit 2003 worden daarom eisen gesteld voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand.

In het Gebruiksbesluit staat omschreven in welke situaties een automatische brandmeldinstallatie verplicht is. Daarnaast kan er aanleiding zijn op grond van de milieuwet- en regelgeving, verzekering en bedrijfsbeleid.

De regelgeving rond ontruimingsinstallaties is vastgelegd in de norm NEN-2575 en sluit aan op de NEN-2535. Met een brandmeldinstallatie wordt een brand in een vroeg stadium ontdekt. De eisen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen staan in de norm NEN-2535. Met een ontruimingsinstallatie, een brandmeldinstallatie en een adequate noodverlichtingsinstallatie wordt een geaccepteerd brandveiligheidniveau bereikt.

Adviesbureau Pors – Milieu & Omgeving werkt samen met erkende brand detectiebedrijven. Deze samenwerking draagt zorg voor het leveren en installeren van een intelligente adresseerbare brandmeld-/ontruimings installatie met de benodigde componenten volgens het Programma van Eisen (PvE) of “Projecteringsvoorstel”. Bij één eisende partij kunnen wij het PvE voor u opstellen. Bij meerder eisende partijen verzorgen wij dat het PvE wordt opgesteld door een erkende en ISO 17020 geaccrediteerde Inspectie-Instelling type A. De aangeboden brandmeldinstallatie(s) voldoen aan de norm NEN 2535, 2e druk van oktober 1996 en de NEN 2535/A1 uitgave 2002 en zodoende certificeerbaar volgens de “Regeling Brandmeldinstallaties 2002”.

Om de nominale staat te handhaven maakt “Preventief en Correctief Onderhoud” en het “Beheer van de brandmeldinstallatie”, volgens norm NEN 2654-1” deel uit van de aanbieding.

Adviesbureau Pors – Milieu & Omgeving is lid van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid NOVB.

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op