Opslag gevaarlijke stoffen/PGS 15

Voor de opslag en bewaring van gevaarlijke stoffen staan de verplichtingen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; nummer 15 (PGS-15).

Het doel daarvan is een veilige opslagvoorziening. De praktijk leert echter dat de bewaring van gevaarlijke stoffen en de omgang onbewust niet altijd volgens de regels plaatsvindt door onwetendheid, onoplettendheid of het ontbreken van een geschikte opslagvoorziening. Daardoor wordt de werkplek er niet veiliger op, worden de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet nageleefd en neemt het bedrijfsrisico toe.  

Adviesbureau Pors – Milieu, Arbo, Energie & Omgeving kent het klappen van de zweep!  Van inventarisatie, voorlichting, totaaladvies tot inrichting veilige werkplek!

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op