Veilig vluchten & noodverlichting

Om veilig te kunnen vluchten moet men in twee richtingen, rechtstreeks of uitsluitend via veilige vloeren, gangen, trappen, etc., het aansluitende terrein kunnen bereiken. De vluchtwegmogelijkheden zijn afhankelijk van de inrichting en het actuele gebruik van een gebouw. Als het gebruik in de loop van de tijd is gewijzigd, ten opzichte van de door de architect gehanteerde uitgangspunten, heeft dit direct gevolgen voor de veiligheid, ontruimingsplattegronden, vluchtwegen, blusmiddelen, noodverlichting etc.

Dankzij een ontruimingsplattegrond weet u waar u zich bevindt, welke vluchtwegen er zijn, waar de blusmiddelen zich bevinden en waar iedereen zich moet verzamelen.

Om veilig te kunnen vluchten is het uitgangspunt dat mensen op beheerste wijze uit een gebouw kunnen komen. De praktijk leert dat dit nogal eens mislukt door een verkeerd geprojecteerde vluchtwegsignalering en door een gebrekkig onderhouden noodverlichtingsinstallatie.

Noodverlichting stelt mensen in staat om bij stroomuitval veilig een gevaarlijke activiteit te kunnen beëindigen en daarna te kunnen vluchten. Voor alle afzonderlijke noodverlichtingscomponenten, te weten: vluchtrouteverlichting, vluchtwegverlichting, vluchtwegsignalering, antipaniekverlichting en verlichting van werkplekken gelden verschillende verplichte prestatie-eisen.

De minimale verlichtingssterkte in een vluchtroute is 1 lux. Bij obstakels moet de lichtbron zo zijn opgesteld dat alle niveauvlaken een goed contrast ten opzichte van elkaar hebben. Bij risicovolle werkplekken volstaat een minimale verlichtingssterkte van 15 lux.

Het ontwerp van een noodverlichtingsplan moet voldoen aan verschillende wet- en regelgeving. Daarnaast moet niet alleen rekening gehouden worden met de fysieke eigenschappen van het licht, maar ook met de waarneming. Er mag geen verwarring ontstaan. Veilig vluchten & noodverlichting is een belangrijk onderdeel van het totale brandveiligheidsconcept. Een risico bewuste ondernemer kiest voor een integrale aanpak, ziet een relatie tussen veilig vluchten & noodverlichting, continuïteit, het Gebruiksbesluit, energiebesparing, milieuvoorschriften en veiligheid op de werkplek.

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op